Kangaroo Valley Tea Towel

100% Cotton, machine sewn.

Black & White

 • Price
  $24.00
 • Dimensions
  50cm x 70cm

Full Colour

 • Price
  $24.00
 • Dimensions
  50cm x 70cm